دانلود کتاب زن

تاریخ انتشار : 21 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان زن

توضیحات:

چگونه باید بود؟
در جامعه ما، زن به سرعت عوض می شود، جبر و دست دستگاه – هر دو-  او را از آنچه هست دور می سازند و همه خصوصیات و ارزش های قدیمش را از او می گیرند تا از او موجودی بسازند که می خواهند و می سازند و می بینیم که ساخته اند این است که حادترین سوالی که برای زن آگاه در این عصر مطرح است این است که چگونه باید بود؟ زیرا می داند که بدانگونه که هست  نمی ماند و نمی تواند بماند و نمی گذارندش که بماند و از سوئی ماسک نوی را که می خواهند بر چهره قدیمش بزنند نمی خواهد بپذیرد می خواهد خود تصمیم بگیرد خویشتن جدیدش را خود انتخاب کند. چهره جدیدش را خود آگاهانه و مستقل و اصیل آرایش کند.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: زن

نوع فایلنویسنده: دکتر علی شریعتی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۹۱

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب زن

نظرات