دانلود کتاب پاسخ های یک پرسشگر

تاریخ انتشار : 20 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان پاسخ های یک پرسشگر

توضیحات:

می خواهید در آینده چکاره شوید؟
و من نوشتم دوست دارم امام حسین (ع) شوم این پاسخ ساده به این سوال ساده تمام دنیای مرا در برگرفت آیا می شود امام حسین (ع) شد؟ ته قلبم می گفت نه اما عقلم می گفت چرا نه؟ و این جرقه ای بود برای شعله کشیدن آتشی درون من که تمام مرا سوزاند. آری خاطرم هست ترسیدم دهانم خشک شد گفتم من کجا؟ و امام حسین کجا؟ به دروغ نوشتم می خواهم دکتر شوم و یک انشای ساده تحویل دادم اما در دلم می نوشتم همه هستی ام را می دهم تا امام حسین )ع( شوم. حاضرم هر کاری کنم تا عزت و آبروی او را بیابم. عاشقانه او را دوست دارم و دلم می خواهد چون او باشم. و در عقلم یک جواب برای احساسم نهفته بود خیلی ساده در حد یک کلمه “نمی شود” تو نمی توانی حسین شوی هیچ کس نمی تواند او باشد. اما چرایی نشدنش نیز آتشی بود بر روح من و این آغازی بود بر پایان تمام ایمانها و اعتقاداتم.

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: پاسخ های یک پرسشگر

نوع فایلنویسنده: جمالی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۷

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب پاسخ های یک پرسشگر

نظرات