دانلود کتاب کلیدهای ثروت

تاریخ انتشار : 21 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان کلیدهای ثروت

توضیحات:
دانشمندان معتقدند مهمترين شاخصه هر تجربه علمي تكرار پذيري آن در شرايط محيطي يكسان ميباشد. يعني قوانين علمي فارغ از شرايط خاص مورد نياز براي آن اصل؛ بدون هرگونه وابستگي به شرايط خارجي قابل اجرا بوده و با تغيير آزمايش كننده و يا محل انجام آزمايش؛ باز هم ميتوان به نتايج يكسان دست يافت. از اينرو وقتي مثلا در شرايط خاص آزمايشگاهي يك مولكول اكسيژن با دو مولكول هيدروژن تشكيل دو مولكول آب را ميدهد، در صورتيكه شرايط آزمايشگاهي مورد نياز با مواد اوليه مورد نياز در يكجا جمع گردد، بدون توجه به اينكه اين شرايط در كجاي كره زمين ايجاد شده، نتيجه تكرار خواهد شد

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: کلیدهای ثروت

نوع فایلنویسنده: امیرحسین شاهنگیان

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۸

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب کلیدهای ثروت

نظرات