دانلود کتاب آموزش های مدرسه آماده ( اصول و مبانی حریق)

تاریخ انتشار : 29 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان آموزش های مدرسه آماده ( اصول و مبانی حریق)

توضیحات:

نقطه شعله زنی:
عبارت است از کم ترین درجه ی حرارتی که در آن جسم بخارات کافی، جهت تشکیل یک مخلوط قابل اشتعال با هوا در سطح خود تولید کند، به گونه ای که در صورت وجود یک منبع آتش زنه برای یک لحظه، شعله ی موقت ایجاد شده، ولی ادامه و گسترش نخواهد داشت.
توجه: نقطه شعله زنی مختص مایعات و برخی جامدات با قابلیت تصعید مثل نفتالین است.
نقطه آتش ( درجه ی آتش گیری):
پایین ترین درجه ی حرارتی است که در آن ماده خود به خود مشتعل می شود، یعنی ماده بدون نزدیک شدن به شعله یا منبع دیگر جرقه زنی ، خود به خود خواهد سوخت و این بدان معنا است که در شرایطی خاص بعضی از مواد به خودی خود ایجاد حریق می نمایند.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: آموزش های مدرسه آماده ( اصول و مبانی حریق)

نوع فایلنویسنده: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴۰

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب آموزش های مدرسه آماده ( اصول و مبانی حریق)

نظرات