دانلود کتاب آموزش های مدرسه آماده ( تجربه های موفق آموزش مدیریت بحران در مدارس ژاپن)

تاریخ انتشار : 29 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان آموزش های مدرسه آماده ( تجربه های موفق آموزش مدیریت بحران در مدارس ژاپن)

توضیحات:

تعریف شدید( بیان ساده)
برای نمایش تفاوت رفتار ساختمان ها در هنگام زلزله و بیان ساده ی تاثیر ارتفاع ساختمان از اسفنج و کاغذهای رنگی استفاده می شود. به این ترتیب، پدیده ی تشدید یا رزونانس در ساختمان های کوتاه و بلند مرتبه را، که شاید برای عموم قدری پیچیده باشد، از طریق این ابزارها، به صورت ساده نمایش داده می شود. در این روش ابتدا آموزش گر با فراگیران یک کاردستی کاغذی ساخته و سپس از این کاردستی برای درک پدیده ی تشدید و رفتارساختمان های کوتاه و متوسط بلند مرتبه در زلزله استفاده می نماید.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: آموزش های مدرسه آماده ( تجربه های موفق آموزش مدیریت بحران در مدارس ژاپن)

نوع فایلنویسنده: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۴

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب آموزش های مدرسه آماده ( تجربه های موفق آموزش مدیریت بحران در مدارس ژاپن)

نظرات