دانلود کتاب کمک های اولیه ی روانشناختی

تاریخ انتشار : 30 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان کمک های اولیه ی روانشناختی

توضیحات:

کمک های اولیه ی روانشناختی به عنوان اولین اقدامی که بعد از وقوع بلایا یا رویداد آسیب زا انجام می گیرد، بسیار مفید است. این کمک ها اغلب در همان ساعات، روزها یا هفته های اولیه پس از وقوع رویداد ارائه می شوند. کمک های اولیه روانشناختی بر این درک استوار است که افراد متأثر از بلایا یا بحران دامنه ای از واکنش های اولیه (جسمی، روانشناختی، عاطفی و رفتاری) را تجربه می کنند که این واکنش ها ممکن است با توانایی آنها برای مقابله با استرس تداخل پیدا کند.

این واکنش ها طبیعی هستند و تجارب افراد را قابل فهم می سازد. بهبودی ممکن است با ارائه ی همین کمک های اولیه ی روانشناختی تحقق یابد. با این حال برخی افراد ممکن است نیازمند دریافت خدمات و حمایت های روانشناختی بیشتری باشند.

اهداف کمک های اولیه روانشناختی

کمک های اولیه ی روانشناختی انسانی، مراقبتی و دلسوزانه است. مهمترین هدف کمک های اولیه ی روانشناختی ایجاد ظرفیت برای بهبودی است. هدف کمک های اولیه ی روانشناختی کاهش پریشانی اولیه، برآورد کردن نیازهای جاری، تقویت روش های مقابله ای منعطف و بهبود سازگاری فرد است.

 

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: کمک های اولیه ی روانشناختی

نوع فایلنویسنده: رضا رزاقی

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۹

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب کمک های اولیه ی روانشناختی

نظرات