دانلود کتاب آموزش های مدرسه آماده ( آشنایی با سوانح)

تاریخ انتشار : 30 آگوست 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان آموزش های مدرسه آماده ( آشنایی با سوانح)

توضیحات:

انسان به گواه تاریخ تمدن، در محیط زندگی خویش همواره با حوادث و بلایایی دست به گریبان بوده و هست. اغلب این حوادث و بلایا موجب خسارات و تلفات سنگین و گاه جبران ناپذیری برای انسان ها شده است. این حوادث و بلایا عموما بر اساس ساختار فیزیکی و ویژگی های محیط طبیعی نواحی مختلف کره ی زمین رخ داده است، بی نظمی و نابهنجاری فرآیندهای مختلف طبیعت در محیط، مثل ویژگی های اقلیمی، ساختار زمین شناسی و وضعیت توپوگرافی و خصوصیات هیدرولوژیکی نواحی و یا فعالیت ها و دخالت های نادرست و نسنجیده ی انسان در طبیعت، از عوامل ایجاد این حوادث بوده اند.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: آموزش های مدرسه آماده ( آشنایی با سوانح)

نوع فایلنویسنده: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۹

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب آموزش های مدرسه آماده ( آشنایی با سوانح)

نظرات