دانلود کتاب ارزش زمانی پول

تاریخ انتشار : 5 سپتامبر 2017

کارنیل مرکز رایگان کتاب های موفقیت

 

دریافت کتاب رایگان ارزش زمانی پول

توضیحات:


ارزش زمانی پولی، مفهومی است که طبق آن قدرت خرید پول در طی زمان می تواند تغییر کند، به عبارت دیگر قدرت خرید پول امروز ممکن است نسبت به قدرت خرید پول فردا تغییر پیدا کند. ارزش زمانی پول، اصل اساسی در تئوری مالی است. ارزش پول در یک نقطه زمانی مشخص در آینده با کمک فن حسابداری با نرخ بهره و نرخ تورم محاسبه می شود که برای سهولت در محاسبات از اثر نرخ تورم بر ارزش زمانی پول چشم پوشی می کنیم.

 

خصوصیات این کتاب

نوع فایلعنوان کتاب: ارزش زمانی پول

نوع فایلنویسنده: محمد مهرتاش

نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۳

منبع منبع: کارنیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

دانلود مستقیم و رایگان کتاب ارزش زمانی پول

نظرات